Rozpis služeb

Září – říjen

Příprava – pondělí 

Straková, Vaňoučková

Úklid – pondělí

Blažková, Kulczycká

 

Příprava – středa

Hajná, Mašková E.

 

Úklid – středa

Volfová/Šimečková, Mašková T.

 

Listpad – prosinec

Příprava – pondělí 

Efflerová, Sommerová

Úklid – pondělí

Duchková, Hartová

Příprava – středa

Stavačová, Šmehýlová

Úklid – středa

Volfová/Šimečková, Černá