Rozpis služeb

Září – říjen

Příprava – pondělí 

Hajná, Blažková

Úklid – pondělí

Tesařová, Hartová

 

Příprava – středa

Ertlová, Bradnová

 

Úklid – středa

Hlubučková, 

Šimečková(Volfová)

 

 

Listpad – prosinec

Příprava – pondělí 

Stavačová, Šmehylová

Úklid – pondělí

Černá, Hašková

Příprava – středa

Martínková, Ducháčová

Úklid – středa

Kulczycká, 
Volfová (Šimečková)